Targi Energii w Koninie, trwa nabór wystawców!

Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór wystawców na Targi Energii – „Nowa Energia w Regionie”, które odbędą się w dniu 8 października 2024 r. w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, przy ul. Przyjaźni 1.

W charakterze wystawców preferowani są przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz podmioty z sektora edukacji funkcjonujących na terenie Wielkopolski Wschodniej i działających w branży energetycznej oraz pozostałych branż wykorzystujących nowatorskie technologie energetyczne.

Zgłoszenia do udziału w Targach w charakterze wystawcy, należy dokonać poprzez wypełnienie i podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wystawcy formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych – plik do pobrania.

Dokumenty rekrutacyjne, należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2024 roku.

na adres:

Urząd Miejski w Koninie, Wydział Obsługi Inwestora Plac Wolności 1, 62-500 Konin

Dopuszcza się możliwość dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej na adres: izabela.wieczorek@konin.um.gov.pl lub magdalena.jankowska@konin.um.gov.pl.

Udział w Targach w charakterze wystawcy jest bezpłatny.

Miasto Konin jako organizator Targów, zapewnia m.in. miejsce wystawiennicze wraz z podstawowym wyposażeniem, organizację wydarzeń towarzyszących, obsługę informacyjną i promocyjną Targów, drobny poczęstunek oraz możliwość organizacji spotkań biznesowych z firmami z zagranicy.

Szczegółowe zasady i warunki organizacji Targów zostały określone Zarządzeniem nr 24/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lutego w sprawie przyjęcia Regulaminu Targów Energii – „Nowa Energia w Regionie” w Koninie, link: https://bipum.konin.eu/6223/dokument/4863

Dodatkowe informacje:

Wydział Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. 63 240 12 34, 63 240 13 33

 

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: