EKOKAMERA „Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja”

Dziś poznamy laureatów I edycji konkursu EKOKAMERA „Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja”.

EKOKAMERA „Klaps, kamera, akcja – nakręcona segregacja”, to konkurs skierowany do młodzieży ze szkół z terenu powiatu konińskiego i miasta Konina. Jego głównym celem jest promowanie idei powtórnego wykorzystania odpadów oraz zapobieganie nadmiernego ich powstawania. Przedsięwzięcie ma również służyć rozwijaniu wrażliwości ekologicznej wśród młodzieży i pozytywnego stosunku do świata przyrody, a także promocji szkół zaangażowanych w realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Organizatorami Konkursu są: Starosta Koniński, Prezydent Miasta Konina, Wójt Gminy Grodziec oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Grodziec. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wielkopolski Kurator Oświaty.

Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu 60-sekundowego filmiku obrazującego prawidłową segregację odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z wyzwaniem tym zmierzyli się uczniowie 19 placówek oświatowych z Konina i powiatu konińskiego.

Konkurs został przeprowadzony w 15 szkołach podstawowych i 4 ponadpodstawowych, z podziałem na trzy grupy wiekowe: pierwsza objęła uczniów klas V-VI, druga – klasy VII i VIII, a trzecia – młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z regulaminem, szkoły zobowiązane były przekazać filmiki do 29 kwietnia br, a 9 maja zostały one poddane ocenie przez siedmioosobowe jury składające się z przedstawicieli organizatorów konkursu. Spośród 35 nadesłanych prac jury wyłoniła trzy najlepsze dla każdej grupy wiekowej – poinformowała Agnieszka Rączka inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w konińskim starostwie.

Finał I edycji EKOKAMERY zaplanowano na 2 czerwca. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród jego laureatom rozpocznie się o godzinie 9.00 w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec. Wydarzeniu towarzyszyć będą także dodatkowe atrakcje: warsztaty tematyczne, gra terenowa i wspólne ognisko.

Udostępnij na: