Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu

Podczas „Local Trends. Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu” Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski spotkał się z samorządowcami, naukowcami i przedsiębiorcami z całego kraju, aby rozmawiać o wyzwaniach, jakie stają przed polskim samorządem i polską gospodarką w najbliższych latach. To potężne forum wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy pozwoliło na gruntowne omówienie takich problemów, jak: potrzeba reformy dochodów samorządów i perspektyw finansowania gmin i powiatów, transformacja i efektywność energetyczna, kwestia neutralności klimatycznej.
Jednym z ważniejszych tematów była również kwestia zarządzania samorządami w coraz trudniejszych warunkach, a także jakie perspektywy i szanse niesie ze sobą Fundusz Odbudowy UE, o ile polskiemu rządowi uda się  doprowadzić do akceptacji Krajowego Planu Odbudowy przez KE i Radę UE.

Źródło: fanpage Prezydenta Miasta Konina Piotra Korytkowskiego

Udostępnij na: