Geotermia energia przyszłości

Złoża polskich wód geotermalnych to naturalne podziemne baseny, wypełnione gorącymi wodami. Leżą na głębokości od kilkuset do prawie 4 tysięcy metrów. Temperatura wody w zależności od głębokości zalegania wynosi od 30 do nawet 130 stopni Celsjusza.  Mimo że Wielkopolska bogata jest w złoża wód geotermalnych, to nie wszędzie są warunki do ich wykorzystania. Barierą są między innymi wysokie koszty wykonania tak głębokich odwiertów.  Pierwszy otwór geotermalny w Wielkopolsce powstał w Poznaniu. Tam na głębokości 1306 metrów dowiercono się do wody o temeraturze 40 stopni Celsjusza. Na bazie tego otworu powstał kompleks rekreacyjno-sportowy Termy Maltańskie. W Wielkopolsce Wschodniej pierwszy otwór poszukiwawczo- wydobywczy  wód geotermalnych powstał w Koninie. Na pierwsze złoże gorącej wody natrafiono na głębokości 1620 m. Tam woda ma temperaturę 62 stopnie Celsjusza. Znacznie bogatsze temperaturowo złoża są głębiej. Na głębokości 2 660 metrów dowiercono się do złóż o temperaturze  ponad 90 stopni Celsjusza. Wody te, oprócz wysokiej temperatury, mają wiele związków mineralnych i mogą być wykorzystane nie tylko do ogrzewania miasta, ale i do celów leczniczych czy rekreacyjnych.

Źródło: Kalejdoskop Wielkopolski Wschodniej

Udostępnij na: