Gorący temat remontu mostów!

17 kwietnia podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów jednym z wiodących tematów była pilna potrzeba remontu mostów w ciągu Trasy Warszawskiej i szukania rozwiązań, by się zmierzyć z tym trudnym i kosztownym tematem, prezydent Korytkowski skomentował potem sprawę na swoim fanpage:

– Wiele razy mogli Państwo ode mnie usłyszeć, że remont mostów na Trasie Warszawskiej traktuję priorytetowo. To bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo kierowców i komfort poruszania się po mieście. Brak środków rządowych nie oznacza jednak, że składamy broń. Po raz pierwszy w Koninie sięgamy po nowoczesne rozwiązania – tajemnicze  PPP, czyli Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Najkrócej mówiąc – jeżeli Rada Miasta Konina wyrazi na to zgodę, mosty wyremontuje podmiot prywatny, a Miasto w ciągu kilkudziesięciu lat spłaci wszelkie należności. I nie oznacza to oczywiście pobierania opłat od mieszkańców za wjazd na most!

Pomysł nie jest aż tak nowy, ponieważ niektóre samorządy korzystały z tej formuły przy realizacji inwestycji, np. Poznań.

Żeby Państwa uspokoić dodam, że mamy analizy przygotowane przez specjalistów, które to wskazują na opłacalność tego typu rozwiązania. Co więcej, ze względu na brak środków zewnętrznych, a chodzi o ponad 90 milionów zł, jest to obecnie jedyna możliwa droga. Warto jednak podkreślić, że wykorzystanie formuły PPP nie eliminuje możliwości pozyskania środków na tę inwestycję w przyszłości i częściową lub całościową spłatę zobowiązania Miasta wobec prywatnego wykonawcy.

Najbliższa sesja, na której ten temat będzie poruszany, odbędzie się 26 kwietnia.

Udostępnij na: