Hulajnogi elektryczne i UTO to wymagające prezenty, bądźmy na bieżąco z przepisami!

Grudzień to dobry czas by porozmawiać o hulajnogach elektrycznych i urządzeniach transportu osobistego (UTO).  Zapewne niektórych z Państwa zdziwię tym stwierdzeniem, bo uznacie, że jest zima, śnieg i lepszym tematem byłyby narty lub sanki, bo większość hulajnóg i UTO wyladowała w garażach i będzie czekać na ocieplenie do wiosny, by wrócić do łask swych użytkowników, ja jednak będę się upierał, że to dobry moment, gdyż grudzień daje, aż dwie okazje by obdarować nasze pociechy tymi jakże modnymi ostatnio prezentami. Modnymi, ale wymagającymi prezentami od nas jako opiekunów prawnych naszych nieletnich pociech, o czym bedę przekonywał Was w dalszej części artykułu.

20 maja tego roku weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, które regulują status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni przeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych.
Ustawa wprowadza pierwszeństwo pieszego w stosunku do kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który porusza się po części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Kierujący tymi pojazdami są zobowiązani do ustępowania pierwszeństwa pieszym i nieutrudniania im ruchu. Ustawowo hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Do tej pory stan prawny takich urządzeń jak hulajnogi elektryczne pozostawał nieuregulowany. Z tego względu na drogach i chodnikach występowało realne zagrożenie.

Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym zagadnieniem związanym z tymi urządzeniami.
Jeśli będziemy kierować hulajnogą elektryczną, to powinniśmy korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Nie możemy przekroczyć wtedy 20 km/h. Wyjątkowo można poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Jednak trzeba zachować kilka zasad: jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.
W wyniku regulacji nie można kierować hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Zabroniono również przewożenia na hulajnodze innych osób, zwierząt i przedmiotów oraz ciągnięcia za pomocą hulajnogi innych pojazdów. Absolutnie nie można kierować hulajnogą czy urządzeniem transportu osobistego w stanie nietrzeźwości.
By kierować hulajnogą w zasadzie potrzebne są te same uprawnienia, jakich potrzebujemy do kierowania rowerem. Osoby od 10. do 18. roku życia muszą mieć kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Po 18. roku życia takie dokumenty nie są wymagane. W przypadku dzieci do lat 10 poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej jest zabronione w każdej sytuacji, nawet pod opieką osoby dorosłej. Jedyna możliwość to poruszanie się hulajnogą elektryczną w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.
Określono również zasady parkowania, nowe przepisy wskazują na miejsce, które jest do tego przeznaczone. Jeśli takiego miejsca nie ma, to trzeba spełnić kilka warunków. Hulajnoga elektryczna musi być ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni. Hulajnoga powinna być ustawiona równolegle do krawędzi chodnika. Natomiast szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych nie może utrudniać ruchu i nie może być mniejsza niż 1,5 m.
W przepisach uregulowano także urządzenia transportu osobistego (UTO). Pojazdy są napędzane elektrycznie, bez siedzenia i pedałów oraz przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego. Są to np. deskorolka elektryczna czy urządzenie elektryczne samopoziomujące. Uprawnienia do kierowania oraz możliwości poruszania się są takie same jak w przypadku hulajnogi elektrycznej. Zabronione jest przejeżdżanie przez przejście dla pieszych zarówno hulajnogą elektryczną, jak i urządzeniem transportu osobistego.
Osoby korzystające z urządzeń wspomagających ruch, takich jak rolki czy deskorolka, mogą poruszać się po drodze dla rowerów lub po chodniku i drodze dla pieszych. Jednak konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
Nowelizacja ustanowiła nowy rodzaj wykroczenia. Jest to poruszanie się z prędkością większą niż ta, która jest zbliżona do prędkości pieszego na chodniku lub drogi dla pieszych. Kolejnym wykroczeniem będzie nieustępowane pierwszeństwa pieszemu.
Organy kontrolne mogą ponadto nałożyć mandat karny za popełnione naruszenie, m.in. na kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, która wykracza przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie.

Jeżeli decydujemy się na tego typu prezenty warto również pomyśleć o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, to wymagające prezenty śledźmy na bieżąco odpowiednie przepisy i sprawdzajmy czy nasze pociechy się z nimi również zapoznały i je stosują,

Udostępnij na: