Instalacja fotowoltaiczna na dachu MTBS-u

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie jako firma przyjazna środowisku w listopadzie 2021 roku zamontowała instalację fotowoltaiczną na budynku przy ul. 3 Maja 21 w Koninie. Montaż paneli fotowoltaicznych ma się przyczynić do poprawy efektywności energetycznej siedziby Spółki. Środki finansowe na ten cel pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Instalacja została zamontowana przez lokalną firmę i składa się z 24 sztuk paneli o łącznej mocy 8,64 kWp, która jest autokonsumpcyjna, czyli wyprodukowana energia zużywana jest na miejscu, co skutkuje niższymi rachunkami za prąd. W montażu instalacji wykorzystano konstrukcję balastową, która nie naraża dachu na uszkodzenia elementów izolacyjnych, co mogłoby mieć negatywne przełożenie na szczelność ocieplenia, a w konsekwencji doprowadzić do wychładzania budynku lub przecieków.

Instalacje fotowoltaiczne nie wytwarzają odpadów stanowiących poważne zagrożenie dla lokalnych ekosystemów. Przy stałej produkcji prądu moduły PV nie emitują CO₂ do atmosfery oraz panele nie generują szkodliwego dla ludzi i zwierząt hałasu.

Ponadto w spółce wymieniono klasyczne oświetlenie na lampy LED, zużywające znacznie mniej prądu, wytwarzane z mniej szkodliwych substancji, co ma przełożenie na ochronę środowiska naturalnego.

Instalacje fotowoltaiczne są ekologiczne i ma to ogromne znaczenie w dbałości ośrodowisko naturalne w którym żyjemy i będą żyć kolejne pokolenia. Rozwiązania ekologiczne można wcielać w życie małymi krokami, montaż paneli fotowoltaicznych jest tego najlepszym przykładem, spółka dzięki nim produkuje prąd na własne potrzeby co jest wyrazem troski o naszą planetę – zielona energia to przyszłość!

Źródło: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie

Materiał promocyjny

Udostępnij na: