Klimatyczne Sejmiki Samorządów Uczniowskich pn. „ROBIMY KLIMAT POD KLIMAT”

13 i 14 grudnia 2021 r. w sali sesyjnej konińskiego Ratusza odbyły się Klimatyczne Sejmiki Samorządów Uczniowskich pn. „ROBIMY KLIMAT POD KLIMAT”.

Rozpoczęły projekt pn. Młodzi Ambasadorzy Klimatu (MAK), na który Stowarzyszenie M-LAB pozyskało finansowanie z Funduszy EOG, Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Dwuletni projekt będzie realizowany w partnerstwie samorządem Miasta Konina oraz Radą Hrabstwa Agder w Norwegii. W projekt zaangażowana będzie również Młodzieżowa Rada Miasta Konina.

W sejmikach uczestniczyli uczniowie z trzynastu konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Spotkanie otworzyli Witold Nowak z-ca prezydenta miasta Konina oraz Agnieszka Gołębiowska prezeska Stowarzyszenia M-LAB, koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych.

Młodzież zaprezentowała działania klimatyczne podejmowane w ostatnich latach w ich szkołach. Uczestniczyła w warsztacie samorządności uczniowskiej oraz upcyklingowym projektując wspólny symbol podjętych zobowiązań klimatycznych.

Członkowie Stowarzyszenia M-LAB zaprosili młodzież do udziału w projekcie rozpoczynając w ten sposób rekrutację – 20 młodych osób będzie miało szansę zostać Młodym Ambasadorem Klimatu.

Przez cały projekt młodzi ambasadorzy klimatu będą się spotykać, uczestniczyć w warsztatach klimatycznych, współpracować z rówieśnikami z norweskiego hrabstwa Agder tworząc mapę problemów związanych ze zmianą klimatu, możliwych rozwiązań i skutecznych przekazów. Wspólnie realizować będą m.in. kampanie społeczne skierowane do mieszkańców Konina oraz tworzyć politykę dialogu klimatycznego.

Młodzież może zgłaszać chęć udziału w projekcie MAK za pomocą formularza https://forms.gle/H74rCdaJUVW9RafK6 do 31 grudnia 2021 r.
Zapraszamy do śledzenia i polubienia projektu na profilu FB www.facebook.com/MlodziAmbasadorzyKlimatu

Źródło: M-LAB Konin

Udostępnij na: