Komunikat PWiK sp. z o.o. w Koninie dotyczący taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

W dniu 14 grudnia 2022 r. zakończył się prawomocnie spór pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Koninie a regulatorem – Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził ostatecznie stanowisko wyrażone przez sąd pierwszej instancji tj. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w świetle którego taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina i ulicy Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów – weszły w życie z mocy prawa, z dniem 2 czerwca 2021 r.
Tym samym, sądy administracyjne obu instancji przyznały w sprawie rację Spółce i podzieliły w pełni jej argumentację, iż organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał decyzję odmawiającą zatwierdzenia taryf Spółki, po upływie ustawowego terminu bez podstawy prawnej tzn. w momencie gdy nie posiadał już takiej kompetencji.
W świetle powyższego, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina i ulicy Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów obowiązują zgodnie z wcześniejszymi informacjami publikowanymi na stronie internetowej Spółki www.pwik-konin.com.pl w zakładce „Taryfa”.

 

Źródło: PWiK Sp. z o. o. w Koninie

Udostępnij na: