Konin jest Miastem z Klimatem. Potwierdza to nagroda Ministra Klimatu i Środowiska.

Miasto Konin zdobyło 3 miejsce wśród miast do 100 tys. mieszkańców w konkursie ”Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”. Jego organizatorem było Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jury doceniło zrealizowany przez miasto projekt „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego” w ramach którego miedzy innymi:
– zakupiono 12 autobusów, w tym 6 hybrydowych i 6 elektrycznych,
– zakupiono 9 wiat przystankowych wraz z oświetleniem i stojakami na rowery,
– przebudowano ciągi piesze na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ulic M. Kolbego oraz Poznańskiej,
– zakupiono 3 szt. ładowarek wolnostojących do ładowania autobusów.

Nagrodę odebrał wczoraj, podczas Gali Nagród Ministra Klimatu i Środowiska w Poznaniu, Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Miasta Konina.
Oprócz statuetki Ministra Klimatu i Środowiska, miasto otrzymało nagrodę pieniężną na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych, dotyczących tematyki zrównoważonego rozwoju miast, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami, adaptacji do zmian klimatycznych, w wysokości 4.000,00 zł.

źródło: fb Konin. Tu płynie energia.

Udostępnij na: