Konin miastem poetów

Przez dwa październikowe dni (20 i 21 października) – Konin był nieformalna stolicą poetów. Trwała w tym czasie bowiem II Konińska Jesień Poetycka. Jej organizatorem byli pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej, przy wsparciu Fundacji PZU oraz kilku wypróbowanych przyjaciół.

Jesień rozpoczęły warsztaty  prowadzone przez znanego i bardzo cenionego w poetyckim środowisku młodego poety i naukowca Jakuba Kornhausera, zatytułowane „Poezja prozą, proza poetycka. Jak pisać między gatunkami?”.  Skorzystali z nich poeci oraz ci, którzy postanowili stanąć na początku twórczej drogi. Wieczorem w konińskiej książnicy promowane były dwa tomiki poezji, w których pomieszczono wiersze młodych twórców: Bereniki Żeworonek „A smutek piwne miał oczy” oraz Macieja Górskiego „Spuścizna”.

Sobota składała się z dwóch bardzo ważnych wydarzeń. Najpierw odsłonięto uroczyście „Ławeczkę Poetów”, a wieczorem odbyła się gala 48. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” oraz II Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup – Razem”, przeznaczonego dla uchodźców, którzy zamieszkali w naszym kraju. Konińskiej Jesieni Poetyckiej towarzyszyła także specjalna wystawa „Podróż sentymentalna – fotograficzne wspomnienie o konińskich poetach”, wśród których znalazła się niezwykle utalentowana, o nieprzeciętnej wrażliwości poetka Kasia Nowicka, która odeszła od nas przed paru dniami… Do obu tych wydarzeń powrócimy w bardziej szczegółowych relacjach.

Źródło zdjęć i tekstu: www.konin.pl

Udostępnij na: