Konińska Rewolucja Klimatyczna Młodych’23!

W dniu 24 kwietnia w konińskim Oskardzie odbył się Klimatyczny Sejmik Samorządów Uczniowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt. “Robimy Klimat Pod Klimat”. Wydarzenie było organizowane przez Młodych Ambasadorów Klimatu ze Stowarzyszenia M-LAB we współpracy z samorządem Miasta Konina.

Sejmik był kolejnym krokiem milowym w tworzeniu Polityki Dialogu Klimatycznego przez Młodych Ambasadorów Klimatu – mówi Julia Nowaczewska Młoda Ambasadorka Klimatu prowadząca sejmik. – Zaprezentowaliśmy wyniki przeprowadzonych przez nas w marcu konsultacji i sondażu obywatelsko-klimatycznego w kontekście poczucia sprawczości wśród młodzieży.

Wydarzenie otworzył zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów oraz koordynatorka ds. młodzieży i projektów kreatywnych Agnieszka Gołębiowska. Młodzi uczestnicy wzięli udział w debacie obywatelskiej na temat ich motywacji i barier w podejmowaniu społecznego działania na rzecz szkoły lub miasta, uczestniczyli w warsztacie samorządności uczniowskiej przeprowadzonym przez Annę Bentyn oraz wysłuchali wykładu pn. „Antropocen i co dalej?” Małgorzaty Werhun-Popiołek.

Młodzi Ambasadorzy Klimatu zaprosili swoich rówieśników do nowej akcji pn. „Konińska Rewolucja Klimatyczna Młodych’23”. MAK wspólnie z uczniami 13 szkół – uczestnikami sejmiku, którzy już zgłosili się do akcji, zrealizują projekty małych niskokosztowych interwencji klimatycznych w otoczeniu swoich szkół. Uczniowie zaprezentowali swoje pomysły na interwencje podczas Sejmiku, a pomysłów im zdecydowanie nie brakowało. Znalazły się wśród nich m.in. zielone ściany, ogród przyrodniczy, budki lęgowe dla ptaków, hotele dla owadów czy ławki łąki kwiatowe.

– Rewolucja będzie niepowtarzalną szansą na przeprowadzenie realnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmian klimatu w większej skali – mówi Agnieszka Gołębiowska koordynatorka projektu MAK. – Będzie to również okazja do zwiększenia świadomości ekologicznej młodszych i starszych mieszkańców Konina a zaangażowanie w planowanie i realizację interwencji klimatycznych da młodym ludziom praktyczną możliwość na rozwijanie umiejętności organizacyjnych, pracy zespołowej, przedsiębiorczości współpracy w grupie oraz rozwiązywania problemów.

W realizacji swoich projektów młodzi mogą liczyć na pomoc ekspertki do spraw interwencji klimatycznych, ale również na partnerów i sponsorów, którzy po omówieniu projektu udostępnią czy też przekażą potrzebne rośliny i materiały:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie, Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, Fundacja Leroy Merlin, Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konin oraz Smurfit Kappa

– Pomysły nie kończą się jednak tylko na tych zaprezentowanych podczas sejmiku – dodaje Julia Nowaczewska. – Rewolucja trwa od maja do czerwca a przyłączyć mogą się do niej również inne szkoły, firmy, organizacje i instytucje. Wystarczy zarejestrować swoje małe interwencje na stronie https://m-lab.konin.pl/mlodzi-ambasadorzy-klimatu/koninska-rewolucja-klimatyczna-mlodych-2023/  i przystąpić do działania. 

(Tekst – Gabriela Grzelecka/MAK, foto – Renata Rudowicz)

Udostępnij na: