Miasto Konin złożyło projekt budżetu na rok 2024!

Podczas piątkowej konferencji prasowej omówiony zostać też projekt budżetu na 2024 rok. Miasto Konin, zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożyło projekt budżetu na rok 2024 do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dokument przekazano także Radzie Miasta oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt uchwały budżetowej na przyszły rok powstał w oparciu o założenia wynikające z określonych dokumentów zewnętrznych, informacji, w tym również w oparciu o analizy danych historycznych.

Jak wyjaśniła Skarbnik Miasta Ewelina Ostajewska-Szwankowska: Łączna kwota planowanych dochodów na 2024 rok stanowi 725 milionów zł, natomiast łączny limit wydatków oszacowano na poziomie ok 734 milionów zł, tym samym planowany wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 9,5 miliona zł.

Źródło informacji: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: