Miejski Rzecznik Konsumentów ostrzega!

Zachowajmy  czujność przy umowach zawieranych na pokazach!

Trwa okres wakacyjny, a wraz z nim zwiększona częstotliwość wyjazdów, wycieczek i  być może wiele nadarzających się okazji do uczestniczenia w różnego rodzaju pokazach  czy też prezentacjach. Ale nie tylko. Do biura rzecznika zgłaszają się bowiem na co dzień konsumenci, którzy mieli okazję uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniach, dokonując na nich niejako „przy okazji” zakupów, jak się potem okazało nie do końca przemyślanych. Dlatego pamiętajmy, że zanim weźmiemy udział w pokazie bądź zaprosimy akwizytora  do domu, warto wcześniej zapoznać się z opiniami dotyczącymi zarówno firmy, jak  i  towarów,  które są nam oferowane do sprzedaży.

Po zakupie takiego towaru bowiem często zdarza się, że późniejszy kontakt ze sprzedawcą jest niemożliwy bądź nadmiernie utrudniony, a prawo konsumenta do odstąpienia od umowy bądź reklamacji zakupionego towaru nie jest respektowane. Zatem dokładnie przemyślmy, czy towar, którym jesteśmy zainteresowani jest wart swojej ceny oraz czy jest on nam rzeczywiście potrzebny. Jeżeli natomiast chcemy zakupić towar medyczny, który ma służyć „rzekomej” poprawie naszego stanu zdrowia bądź kondycji,  skonsultujmy to najpierw z lekarzem. Na koniec przyjrzyjmy się dokładnie tym towarom, które są nam przedstawiane jako „promocyjne”  bądź  „po wyjątkowo okazyjnej cenie”.

By zaoszczędzić Państwu  ewentualnych problemów związanych z zawarciem tego rodzaju umów, Miejski Rzecznik Konsumentów przypomina o kilku istotnych zmianach  w zakresie ochrony praw konsumentów, które weszły w życie  z dniem 1 stycznia 2023 r., w szczególności  dotyczących  zakupów na  pokazach  i  wycieczkach.

  • W przypadku pokazów, jak i umówionych wizyt przedsiębiorcy w domu konsumenta obowiązuje 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy.
  • Od tego roku natomiast konsument ma 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki.
  • Co istotne, ustawodawca wprowadził zakaz zawierania umów finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zakaz ten obejmuje także zawarcie umowy dotyczącej usług finansowych związanej bezpośrednio z ofertą złożoną podczas pokazu lub wycieczki w celu realizacji umowy sprzedaży (np. umowa kredytu). Umowa zawarta w takiej sytuacji będzie nieważna i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta. Pamiętać jednak należy, że umowy dotyczące usług finansowych mogą być zawierane podczas pokazów organizowanych w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie.
  • W odniesieniu do umów zawieranych podczas wycieczki, nieumówionej wizyty
    przedsiębiorcy u konsumenta lub pokazu obowiązuje zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, chyba że pokaz został zorganizowany w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta na jego wyraźne zaproszenie.

Pamiętając o powyższych zasadach, podejmujmy zatem świadome decyzje o zakupie. Jednocześnie przypominamy, iż rzecznik służy Państwu pomocą  w sprawach związanych z ochroną praw konsumenta.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów mieści się w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2. Poradę konsumencką możemy również uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30-15.30  pod  nr  tel.  63 240 11 87,  63 240 13 52.

 

Źródło tekstu i zdjęcia: www.konin.pl

Udostępnij na: