Rusza długo oczekiwana przebudowa ulicy. Będą utrudnienia w ruchu na ul. Jana Pawła II.

W związku z przebudową ul. Jana Pawła II w Koninie w dniu 20.07.2023r. wykonawca robót przystąpi do realizacji I etapu prac (roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, budowa kanalizacji deszczowej).

Na odcinku od Ronda św. Wojciecha (skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego/ Popiełuszki/ Jana Pawła II) do ul. Portowej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Prace będą prowadzone na jezdni południowej w kierunku Kramska.

Na czas prowadzonych robót w kierunku Konina zostanie wprowadzony objazd tymczasowy przez ul. Portową i J. Popiełuszki.

UWAGA: na skrzyżowaniu ul. Staromorzysławska/ Portowa/ Popiełuszki nastąpi zmiana pierwszeństwa przejazdu – po zmianie organizacji ruchu wlot od ul. Staromorzysławskiej będzie podporządkowany do głównego kierunku ul. Portowa/ Popiełuszki.

Wjazdy i wyjazdy:
– do marketu spożywczego LIDL możliwy będzie jedynie od ul. Popiełuszki,
– na stację paliw ORLEN wjazd od ul. Jana Pawła II/ wyjazd wyłącznie w lewą stronę ( kierunek Kramsk),
– ul. Miła: wjazd od ul. Jana Pawła II – wyjazd na ul. Jana Pawła wyłącznie w prawą stronę (kierunek Kramsk).

Na całym odcinku prowadzonych prac zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30km/h oraz możliwe są tymczasowe utrudnienia na czas rozładunku transportu materiałów.

Prosimy kierowców o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz ostrożną jazdę w rejonie prowadzonych robót.

źródło: ZDM w Koninie

Udostępnij na: