Mieszkańcy wielu polskich miast mają nam czego zazdrościć!

Kolejna inwestycja na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie za nami!

Tym razem nasza spółka miejska zainwestowała w bezpieczne powierzchnie magazynowe spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa i środowiskowe!

Wiele ostatnio słyszeliśmy o płonących składowiskach odpadów i miejscach ich magazynowania! Należało pilnie podjąć działania zapobiegające takim sytuacjom. Musi być bezpiecznie i ekologicznie, tą ścieżką kroczy MZGOK! Rozpoczęte w 2019 roku prace pozwoliły na wykonanie placu magazynowego zgodnie z ówczesnymi wymaganiami. Tak powstał wygrodzony plac magazynowy wraz z infrastrukturą zabezpieczającą przed niekontrolowanymi odciekami.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów miało przyczynić się do uporządkowania tego obszaru gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności obowiązki te spadły na legalnie działające, zinwentaryzowane miejsca zbierania i przetwarzania odpadów gdzie z reguły nie dochodziło do niepokojących zdarzeń. Aby spełnić zaostrzone wymagania, MZGOK stanął przed nowym wyzwaniem, modernizacji nowo wybudowanego magazynu.

Przygotowania inwestycji pod względem projektowym podjęto w 2021 roku, ale w związku ze zmianą przepisów w trakcie roku konieczne było wykonanie kolejnego projektu zamiennego. Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2023 roku, a ich zakończenie nastąpiło w marcu 2024 r. Całkowita wartość inwestycji sfinansowanej ze środków własnych spółki zamknęła się kwotą 5 153 079 zł. To wprost koszty zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i środowiskowego.

Celem tej inwestycji było dostosowanie placu magazynowego do warunków, które będą zapobiegały pożarom w miejscach magazynowania odpadów, ale przede wszystkim przyczynią się do ograniczenia negatywnego wpływu magazynowania odpadów na środowisko.

Podczas przygotowywania materiału zdjęciowego do tego artykułu po raz pierwszy do nowo wybudowanego, zadaszonego magazynu trafiły transporty z odpadami wielkogabarytowymi, cieszy oko fakt, że nasza spółka miejska podąża zawsze za obowiązującymi trendami i jest liderem w swojej branży!

– Jesteśmy nowoczesnym zakładem prowadzącym działalność w zakresie zagospodarowania odpadów. Szczycimy się tym, że działalność ta realizowana jest w zgodzie i poszanowaniu środowiska naturalnego. Trudno zatem szybko nie dostosowywać się do tak dynamicznie zmieniających się w tym zakresie regulacji prawnych. Dowodem tego jest nasza ostatnia, kosztowna inwestycja, jaką jest rozbudowa i modernizacja największego placu magazynowego. Dzięki niej szybko dostosowaliśmy warunki magazynowania odpadów do wysokich standardów. Ta inwestycja doskonale wpisuje się też w naszą strategię opartą na czystej, estetycznej, proekologicznej zbiórce i przetwarzaniu odpadów – skomentował Henryk Drzewiecki, Prezes MZGOK Sp. z o. o. w Koninie.

– Więcej informacji o naszych magazynach znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.mzgok.konin.pl/userfiles/files/MZGOK_nr10_2023.pdf w artykule  „Nowoczesne magazyny odpadów pod kontrolą”. Musimy inwestować dalej. Przed nami zagospodarowanie kolejnych terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem na place magazynowe, nową sortowni i centrum recyklingu – dodał prezes Drzewiecki.

Udostępnij na: