Młodzi chcą działać!

Stowarzyszenie M-LAB przeprowadziło niedawno interesujące badanie dotyczące poczucia sprawczości wśród młodych mieszkańców Konina. Celem jest poznanie opinii młodzieży na temat możliwości angażowania się w działania społeczne w Koninie i ich wpływu na to co dzieje się w szkole i w mieście. W badaniu wzięło udział 487 osób, w tym 388 nastolatków i 99 dorosłych.

Z badania wynika, że około 40% młodzieży i dorosłych w Koninie angażuje się w działania społeczne, takie jak wolontariat, projekty realizowane przez organizacje pozarządowe lub miasto, czy też działa w młodzieżowych radach lub samorządach uczniowskich – mówi Agnieszka Gołębiowska, koordynatorka badania. – Jednak tylko jedna czwarta z nich jest zaangażowana stale, podczas gdy reszta jest zaangażowana okresowo.

Głównymi motywatorami dla młodych ludzi do udziału w działaniach społecznych są głównie pracownicy organizacji pozarządowych i przedstawiciele miast, a następnie ich rówieśnicy, nauczyciele i rodzice. Tylko niewielki odsetek młodych ludzi twierdzi, że ma osobisty wpływ na to, co dzieje się w szkole lub w mieście, mimo że prawie połowa z nich uważa, że młodzi ludzie generalnie mają wpływ.

Badanie wykazało, że połowa respondentów, zarówno młodych, jak i dorosłych, chciałaby mieć większy wpływ na to, co dzieje się w szkole, podczas gdy dorośli chętniej niż młodzi wpływają na wydarzenia w mieście. Dorośli też lepiej znają się na konsultacjach społecznych i lepiej znają konińskie organizacje pozarządowe.

Do najpopularniejszych metod zaangażowania obywatelskiego wśród młodzieży należą wybory do samorządów uczniowskich, wolontariat oraz głosowanie w Konińskim Budżecie Obywatelskim. Młodzi mieszkańcy Konina mają jednak niewielką wiedzę na temat działających w mieście organizacji pozarządowych, ich działalności czy oferty dla młodych ludzi. Mają również ograniczoną wiedzę na temat różnych form i metod dialogu oraz partycypacji społecznej, poza nielicznymi powszechnie stosowanymi.

– Badanie dostarcza cennego wglądu w poczucie sprawczości wśród młodych ludzi w naszym mieście ale wskazuje przede wszystkim, że potrzebujemy więcej inicjatyw i programów edukacyjnych, aby zachęcić i zaangażować ich w podejmowanie decyzji w mieście oraz zwiększyć ich zrozumienie partycypacji obywatelskiej – zauważa Gołębiowska.

(Tekst i grafika – M-LAB)

Udostępnij na: