Rusza sondaż obywatelsko-klimatyczny MAK!

Młodzi Ambasadorzy Klimatu (MAK) zapraszają wszystkie osoby, które nie mogły wziąć udziału w bezpośrednich konsultacjach, które odbywały się pod koniec marca, do wypełnienia ankiety sondażu obywatelsko-klimatycznego: https://forms.gle/ZXegzanEAuYvrnnw8

Chcemy zebrać opinie młodszych i starszych mieszkańców Konina na temat sposobów włączania się w dialog z władzami miasta oraz realizacji różnorodnych form interwencji klimatycznych – mówi Julia Nowaczewska, jedna z prowadzących konsultacje. – W sondażu prezentujemy różne mechanizmy partycypacji obywatelskiej i różne formy niskokosztowych interwencji klimatycznych, które można wprowadzić we własnym otoczeniu i pytamy, które z nich są dla nich najbardziej atrakcyjne, a które odrzucają – dodaje.

Szczegółowe wnioski z sondażu obywatelsko-klimatycznego MAKi przedstawią na Klimatycznym Sejmiku Samorządów Uczniowskich, który odbędzie się już 24 kwietnia 2023 r. w Domu Kultury Oskard.

A co najważniejsze! Wszystkie opinie i sugestie zostaną wykorzystane przez MAK w tworzeniu polityki dialogu klimatycznego. którą jako Młodzi Ambasadorzy Klimatu chcą wdrożyć w Koninie poprzez podjęcie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

(Tekst i grafika – MAK)

Udostępnij na: