Nowa Stacja Uzdatniania Wody Konin – Kurów została oficjalnie otwarta

Jest to największa i jedna z najważniejszych inwestycji w historii przedsiębiorstwa, zapewni mieszkańcom naszego miasta smaczną, zdrową i bezpieczną wodę do picia przez okres około 30 lat, 21 marca o godzinie 11.00 została oficjalnie otwarta.

Modernizacja SUW była możliwa dzięki pozyskaniu przez PWiK Sp. z o. o. środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ponad 25,4 mln zł) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (ponad 6,4 mln zł). Łączny koszt inwestycji to ponad 41 mln zł. Modernizacja objęła istniejące obiekty i urządzenia technologiczne, ale także uwzględniła budowę pomp ciepła oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Osiągnięcie założonych parametrów spełniających wymogi Unii Europejskiej zostało spełnione przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących obiektów i ich eksploatacji w czasie trwania prac modernizacyjnych, co pozwoliło na zachowanie ciągłości procesów technologicznych i bezpieczną dostawę wody dla mieszkańców Konina. Zmianie uległ system napowietrzania wody, system filtracji, układ płukania filtrów i dezynfekcji wody oraz pompownia ścieków technologicznych, a budynki zostały poddane termomodernizacji.

Dezynfekcja: Jednym z ważniejszych elementów inwestycji jest system dezynfekcji wody. Polegał on na odkażaniu w jednym punkcie przy użyciu wody chlorowej otrzymywanej z instalacji chloru gazowego. Zmieniony został na dezynfekcję podchlorynem sodowym produkowanym na miejscu metodą elektrolizy soli spożywczej, co ogranicza koszty eksploatacji i zmniejsza ryzyko związane z magazynowaniem chloru na terenie SUW. Zainstalowana jest również lampa UV na wyjściu wody do mieszkańców. Dzięki temu woda uzdatniona charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na chlor. Nowy układ dezynfekcji zapewnia bezpieczne dozowanie podchlorynu sodowego proporcjonalnie do przepływu wody i dokładniejsze kontrolowanie dawki chloru.

Pompa ciepła: źródłem energii jest uzdatniona woda. Pompa wytwarza nie tylko ciepło na potrzeby grzewcze budynków SUW, ale może również chłodzić budynek administracyjny. Instalacja posiada własną, systemową automatykę sterującą całym układem grzewczym z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, która jest dostępna we wszystkich obiektach stacji.

Fotowoltaika: na terenie SUW zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 100 kW. Wybudowana infrastruktura pozwala na oddanie wytworzonej energii do wewnętrznej sieci energetycznej Stacji Wodociągowej. Całość wyprodukowanej energii jest wykorzystana na potrzeby funkcjonowania SUW. Zarówno pompa ciepła, jak i panele fotowoltaiczne są efektem konsekwentnie realizowanej strategii PWiK w wytwarzaniu energii z Odnawialnych Źródeł Energii i dywersyfikacji ryzyka nagłego wzrostu cen energii elektrycznej i cieplnej.

Biomonitoring jest jedną z atrakcji stacji. Jest to sprawdzona metoda badania jakości wody przez małże. Pełnią one rolę wczesnego ostrzegania przed pogorszeniem się jakości ujmowanej wody podziemnej. Małże monitorowane są z częstotliwością co 1 sekundę, a cały proces jest zautomatyzowany i bezobsługowy. Transmisje z pracy biomonitoringu można zobaczyć dzięki kamerom, z których obraz „na żywo” dostępny jest na stronie internetowej www.pwik-konin.com.pl.

Długość sieci wodociągowej wynosi 322 km, w tym sieci magistralnej i rozdzielczej – 231 km i przyłączy wodociągowych – 91 km.
Przyłączy wodociągowych jest 6166 szt. Obecnie z sieci wodociągowej korzysta 99,5% ogólnej liczby mieszkańców Konina.

Dzięki inwestycji wartej 41 mln złotych możemy być jako mieszkańcy dumni z posiadania nowoczesnej zgodnej ze standardami europejskimi Stacji Uzdatniania Wody, posiadamy wreszcie stację na miarę XXI wieku!

Materiał promocyjny PWiK Sp. z o. o.

Fot. Tomek Biedziak / Grzegorz Kamiński / Mirosław Jurgielewicz

 

Udostępnij na: