Opłata targowa-wyjaśnienie

Miasto nie wprowadziło dodatkowej opłaty targowej ani nie zmieniło dotychczas obowiązującej stawki. Od 10 lat, czyli od 2012 roku (Uchwała nr 246 Rady Miasta Konina z 30 listopada 2011 roku), na targowiskach przy ul. 11 Listopada, ul. Chopina, ul. Wodnej, ul. Podwale stawka dzienna wynosi 3 zł/m kw.

Z powodu pandemii, na mocy Ustawy  z dn. 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku opłata targowa nie była pobierana. Po upływie tego czasu jest ona pobierana w wysokości takiej samej, jak ta ustalona 10 lat temu.

Od 1 stycznia 2022 roku na targowisku przy ul. Wodnej, które jest własnością GS „Samopomoc Chłopska” zmienił się inkasent opłaty targowej. Teraz pobiera ją PGKiM. Wcześniej robił to właściciel targowiska, który – niezależnie od miasta – ustala własne opłaty za korzystanie z tego terenu targowego.

Dodatkowo, realizując zapisy Ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, Miasto Konin wyznaczyło miejsce do handlu, które nie jest objęte opłatą targową. Znajduje się ono na Zieleniaku przy ul. Chopina w Koninie. Jest dostępne dla rolników sprzedających produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

Giełda Towarowo-Samochodowa – handel zwierzętami gospodarskimi 

Jak wyjaśnia MOSiR Konin: Targowisko „Giełda Towarowo-Samochodowa” funkcjonuje na terenie obiektu sportowego, który nie jest przystosowany do handlu zwierzętami gospodarskimi i nie posiada weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Źródło: www.konin.pl

Udostępnij na: