Pieniądze dla Konina

26 553 087 zł to kwota, którą Konin otrzyma z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację dwóch inwestycji: przebudowę Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „RONDO w Koninie oraz przebudowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych przy III Liceum Ogólnokształcącym w Koninie.

Realizacja zadania pierwszego polegać będzie na wykonaniu przebudowy dachu obiektu z basenem, halą sportową oraz zapleczem administracyjnym o pow. zabudowy 3.656 m2.
Zadanie drugie to całościowa przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane są roboty w zakresie m.in.: demontażu elementów małej architektury, wyposażenia sportowego, piłkochwytów, rozbiórki i demontażu części infrastruktury towarzyszącej i komunikacyjnej, nawierzchni utwardzonych oraz istniejących instalacji oświetleniowych. Dokonane zostaną, także roboty związane m.in. z: przebudową istniejących boisk o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz boiska do piłki nożnej o powierzchni naturalnej, bieżni ogólnej oraz prostej skoczni, rzutni, siłowni. Projektowany jest monitoring obiektu oraz instalacja oświetlenia nowych boisk i terenu.

Symboliczny bon na ponad 26,5 mln zł z rąk ministra Zbigniewa Hoffmanna odebrał zastępca Prezydenta Miasta Konina ds. społecznych Witold Nowak.

Udostępnij na: