Plany, mapy, uchwały… Powstał nowy ogólnodostępny portal internetowy.

W dowolnym momencie, w każdej chwili, samodzielnie można sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego miasta.

Urzędnicy miejscy właśnie uruchomili ogólnodostępny portal internetowy prezentujący:
– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego #MiastoKonin,
– pełną treść uchwał,
– rysunki z nadaną georeferencją.

Portal daje również możliwość korzystania z danych statystycznych dla miasta, wykonywania pomiarów, drukowania zawartych w nim danych.
Portal dostępny jest pod adres: www.voxly.pl/konin

 

źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: