Powiat Koniński podsumował tegoroczną kwalifikację wojskową

Powiat Koniński zakończył kwalifikację wojskową. Przed komisją oceniającą przydatność do zadań bojowych stanęło 706  mężczyzn i 63 kobiety.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa miała na celu uregulować stosunek do służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 2005 roku, a także z roczników starszych i kobiet.

Jak podaje Kamila Grobelska kierownik Biura Spraw Obronnych konińskiego starostwa, stawiennictwo osób z rocznika podstawowego wyniosło 97%, rocznika starszego – 27%, a w przypadku kobiet – 94%.

Najczęstszą przyczyną usprawiedliwionej nieobecności był pobyt poza granicami kraju. Wystawiono też 6 wniosków o doprowadzenie kwalifikowanego rzez policję. Okazały się one nieskuteczne z powodu nieustalenia aktualnych miejsc pobytu tych osób. Ostatecznie Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Koninie przebadała 690 mężczyzn urodzonych w 2005 r., 16 z roczników starszych i 63 kobiety.

W grupie osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej z rocznika podstawowego, 600 badanych otrzymało najwyższą wojskową kategorię zdrowia „A”. Za niezdolnych do odbywania służby wojskowej w czasie pokoju (kategoria „D”) uznano 61 osób, a 28 zakończyło kwalifikację z kategorią „E” (całkowicie niezdolny do odbywania służby wojskowej).

Z rocznika starszego, kategorię „A” przyznano 13 mężczyznom, a 2 osobom – kategorię „D”. Za zdolne do odbywania służby wojskowej oraz pełnienia takiej służby poza granicami kraju, komisja uznała 48 kobiet, 7 otrzymało kategorię „D”, a 8 – kategorię „E”.

Powiatowa Komisja Lekarska skierowała też 50 osób na dodatkowe badania specjalistyczne. W 38 przypadkach dotyczyły one konsultacji okulistycznej, a w pozostałych 12 – skierowań do poradni zdrowia psychicznego.

Koordynatorem kwalifikacji wojskowej w powiecie konińskim było Biuro Spraw Obronnych starostwa.

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: