Powiat Koniński podsumował tegoroczną kwalifikację wojskową

Powiat Koniński ocenił przydatność do zadań bojowych 711 młodych mieszkańców.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa miała na celu uregulować stosunek do służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 2002 roku, a także z roczników starszych i kobiet.

Jak podaje Kamila Grobelska kierownik Biura Spraw Obronnych konińskiego starostwa, stawiennictwo osób z rocznika podstawowego wyniosło ponad 96%, rocznika starszego ponad 38%, a w przypadku kobiet 100%. Najczęstszą przyczyną usprawiedliwionej nieobecności był pobyt poza granicami kraju lub trwająca kwarantanna. Na 5 wystawionych wniosków o doprowadzenie kwalifikowanego rzez policję, dzięki interwencji służb przed komisję stawiły się 2 osoby.

W grupie osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej z rocznika podstawowego, 597 badanych otrzymało najwyższą wojskową kategorię zdrowia „A”. Za czasowo niezdolną do czynnej służby wojskowej (kategoria „B”) uznano jedną osobę, za niezdolnych do odbywania służby wojskowej w czasie pokoju (kategoria „D”) – 51 osób, a 29 zakończyło kwalifikację z kategorią „E” (całkowicie niezdolny do odbywania służby wojskowej).

Z rocznika starszego, 12 mężczyznom przyznano kategorię „A”, a 2 osobom – kategorię „D”. Za zdolne do odbywania służby wojskowej oraz pełnienia takiej służby poza granicami kraju, komisja uznała 15 kobiet, a 3 – otrzymały kategorię „D”.

Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Koninie skierowała 57 osób na dodatkowe badania specjalistyczne. W 43 przypadkach dotyczyły one konsultacji okulistycznej, w 3 – internistycznej, a w 2 – laryngologicznej. Kolejnych 9 osób skierowanych zostało do poradni zdrowia psychicznego oraz jedna – do kardiologicznej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, tegoroczna kwalifikacja wojskowa przeprowadzona została z zachowaniem obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Zapewniono odpowiednią ilość środków dezynfekcyjnych, maseczek oraz rękawiczek. Pomieszczania były wietrzone, a powierzchnie użytkowe oraz wykorzystywane wyposażenie i sprzęty regularnie dezynfekowane.

Koordynatorem kwalifikacji wojskowej w powiecie konińskim było Biuro Spraw Obronnych starostwa. Nad jej sprawnym przebiegiem czuwali także członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1, przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie oraz pracownicy urzędów gminnych.

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: