Powstał zespół roboczy do spraw Strategii Ponadlokalnej Aglomeracji Konińskiej 2030!

11.08.2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego do spraw Strategii Ponadlokalnej Aglomeracji Konińskiej 2030 dla obszaru funkcjonalnego Miasta Konina.

Nominacje nowo powołanym przedstawicielom zespołu wręczył Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

Zespół jest organem pomocniczym Rady Aglomeracji Konińskiej. Głównym zadaniem zespołu roboczego będzie doradzanie Radzie stowarzyszenia i opiniowanie decyzji związanych z realizacją całego procesu przygotowania, wdrażania i monitorowania strategii.

Składa się z 7osób, są to m.in. partnerzy społeczni, naukowi, gospodarczy, związani z kwestiami środowiskowymi i klimatycznymi, jak i reprezentanci biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. W pracach zespołu – z głosem doradczym – mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie będą wsparciem do wykonywania zadań zespołu.

Pracujemy nad strategią rozwoju ponadlokalnego, obejmującego cały obszar funkcjonalny Miasta Konina, w skład którego wchodzą Golina, Kleczew, Sompolno, Ślesin, Rychwał, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Skulsk, Stare Miasto, Rzgów, Wierzbinek, Wilczyn, Konin oraz powiat koniński- mówi prezes stowarzyszenia Piotr Korytkowski. Strategia ta to nowe podejście do polityki zarządzania terytoriami. Jest to dokument szerszy, a jednym z jego elementem będzie lista projektów, na które pozyskiwane będzie finansowanie z  programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 dedykowane konińskim Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym.

Źródło: Aglomeracja Konińska

Udostępnij na: