Projekt  Generator Miejskiej Energii źródłem sukcesu Konina  oficjalnie wystartował

Na finansowany z Funduszy Norweskich i budżetu państwa projekt dostaliśmy około 16 mln zł. Dzięki temu do 4 kwietnia 2024 r. wprowadzimy np.:
✅ e-usługi  dla mieszkańców,
✅ stworzymy aplikację „Dostępna przestrzeń miejska”,
✅ określimy działania miasta na rzecz seniorów
✅ przyłączymy do cieplika miejskiego niektóre budynki komunalne,
✅ wybudujemy kładkę nad kanałem Ulgi,
✅ stworzymy w Domu Zemełki inkubator Aktywności Kulturalnej.
W konferencji otwierającej projekt uczestniczyli m.in. Kamil Wieder z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich, prezydent Konina Piotr Korytkowski, zastępca prezydenta Paweł Adamów, Katarzyna Rejniak – koordynatorka projektu oraz konińskie media.

Źródło: Konin. Tu płynie energia

Udostępnij na: