Rok wojny w Ukrainie

Dokładnie rok temu w Ukrainie wybuchła wojna. Przez 12 miesięcy w naszym mieście pomoc otrzymały setki uchodźców wojennych. Pomagali i pomagają koninianie, którzy indywidualnie ruszyli z pomocą, pomagały jednostki miejsce i samorząd, organizując m.in. miejsca pobytu czy też wysyłając transporty do miasta partnerskiego Czerniowce na ukraińskiej Bukowinie.

– Nasz Wydział Spraw Obywatelskich do tej pory wydał obywatelom Ukrainy ponad 1.800 numerów PESEL.  W konińskich przedszkolach i szkołach obecnie uczy się 475 osób: przedszkola – 130 dzieci, szkoły podstawowe – 297 uczniów, szkoły ponadpodstawowe – 48 uczniów. W Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) działa Punkt Wolontariatu i Informacji dla Osób z Ukrainy. Prowadzi go pracownik – Włodzimierz Kuszko z Ukrainy.  COP stał się też miejscem spotkań dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy chcieli się spotkać, by porozmawiać, wymienić informacje, a także pouczyć języka polskiego. W porozumieniu z Wojewodą Wielkopolskim na terenie miasta Konina prowadziliśmy trzy obiekty z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z terenu Ukrainy.

– Na początku działań wojennych odbyły się dwa koncerty charytatywne zorganizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz przez Koniński Dom Kultury. Z koncertu zorganizowanego przez KDK zebrano ponad 9.000 zł. Pieniądze były przeznaczone na lekarstwa dla obywateli Ukrainy. W ramach wydarzenia przygotowanego przez MDK odbyła się akcja pomocowa dla uchodźców prowadzona przez Bank Żywności w Koninie, a także przez PCK. Miejskie placówki przygotowały ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Kino Centrum organizowało np. dla dzieci seanse z dubbingiem ukraińskim za 1 zł. Dzięki sponsorom uchodźcy mogli za darmo korzystać z basenu w hali „Rondo”.

– Miasto współpracowało też z lekarzami-specjalistami z różnych dziedzin. W marcu 2022 około 30 lekarzy zgłosiło prezydentowi Konina gotowość do udzielania pomocy uchodźcom. Uchodźcy przez określony czas mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów dla uchodźców wojennych z Ukrainy w autobusach MZK oraz PKS. Obecnie nie ma już bezpłatnych przejazdów.

– Prezydent Miasta Konina wyznaczył koordynatora z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego do kontaktów z organizatorami zbiórek i akcji charytatywnych. Koordynator był do ich dyspozycji, organizował w razie potrzeby transport darów, odpowiadał za miejskie magazyny. Zorganizowaliśmy dwa magazyny, w których zbieraliśmy niezbędne artykuły. Była to piwnica w budynku urzędu przy placu Wolności (korzystali z niej obywatele Ukrainy i mieszkańcy, którzy przyjmowali gości pod swój dach)  oraz magazyn na Chorzniu, gdzie przechowywaliśmy dary przeznaczone dla miasta partnerskiego Czerniowce w Ukrainie.

– Wspieraliśmy Miejsce Dobra zorganizowane w dawnym klubie Hutnik. Miejski koordynator odpowiadający za działanie magazynów dostarczył kilka ton darów zebranych np. w konińskich szkołach, placówkach oświatowych prowadzących zbiórki na rzecz obywateli Ukrainy.

– Urzędnicy, szkoły, przedszkola, placówki, instytucje miejskie uczestniczyły w akcjach „Jeden produkt”, których celem było zebranie potrzebnych produktów o długim terminie ważności dla Miejsca  Dobra. Efekt pierwszej zbiórki zorganizowanej w marcu 2022 to: 1600 litrów mleka, 1600 konserw, 800 opakowań kaszy gryczanej, 400 opakowań ryżu, około 100 kg innych produktów żywnościowych.

– Pomagaliśmy w organizacji śniadania wielkanocnego dla uchodźców wojennych z Ukrainy przed Konińskim Domem Kultury dla ponad 400 osób. Dania, których można było skosztować szykowane były w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. W ich przygotowaniu pomagali sami Ukraińcy.

– Przy wsparciu mieszkańców Konina, firm, a także zagranicznych miast partnerskich zorganizowaliśmy pomoc dla naszego miasta partnerskiego Czerniowce w Ukrainie (współpraca trwa od 28 lat). W marcu 2022 odbył się pierwszy transport zawierający około 17 ton darów. Zawieźliśmy artykuły przekazane m.in. przez mieszkańców Konina, firmy, przedszkolaków, uczniów, spółki miejskie, nasz samorząd. Było to kilkanaście ton darów, wśród nich m.in. radiotelefony od MZGOK, żywność przyniesioną przez indywidualne osoby oraz podarowaną przez Koniński Bank Żywności, osiem palet kaloszy od firmy Jaskon, która dała też palety potrzebne do załadunku. W transporcie były też artykuły medyczne, hełmy, odzież od strażaków z OSP Konin-Chorzeń, koce, chemia, a także paczki z Miejsca Dobra. Wszystko spakowaliśmy do kartonów od Smurfit Kappa. W pakowaniu pomagali uczniowie z ZS CKU w Koninie. Nasze dary dotarły do Suczawy w Rumunii, niedaleko granicy z Ukrainą, a stamtąd po przepakowaniu do busów pojechały do miejsca docelowego.

Maj to drugi transport dla Czerniowców. Wysłaliśmy wówczas 12 ton darów, w tym agregaty, żywność, karimaty, pralki i suszarkę przemysłową (8 sztuk), leki – wszystko o wartości około 200 tys. zł. Lista potrzebnych rzeczy została wskazana przez miasto Czerniowce. Wyprawę zorganizowaliśmy dzięki naszym miastom partnerskim: Wakefield (Wielka Brytania), Herne (Niemcy), Henin-Beaumont (Francja), Valasske Mezirici (Czechy), Santa Susanna (Hiszpania), a także dzięki MZGOK sp. z o.o. w Koninie oraz Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie.

Trzeci transport pojechał w lutym tego roku. Przekazaliśmy rzeczy potrzebne w trudnym okresie zimy, w tym: piece-kozy, koce, 3.000 świec, żywność.

– 4 marca 2022 – Konin zerwał współpracę z miastami partnerskimi w Rosji i Białorusi. To reakcja samorządowców na wojnę wywołaną przez Federację Rosyjską w Ukrainie.

– Kwiecień 2022. Po 37 latach wiadukt Briański położony w ciągu ul. Kleczewskiej zmienił nazwę na wiadukt Pokoju. Dotychczasowa – „Briański” została mu nadana w 1985 roku i miała być symbolem więzów przyjaźni i bliskiej współpracy między radzieckim wówczas jeszcze miastem oraz Koninem. Po agresji Rosji na Ukrainę i zakończeniu w związku z tym współpracy z Briańskiem coraz częściej pojawiały się głosy, by ją zmienić. Propozycję nowej nazwy przedstawił radnym na sesji 27 kwietnia prezydent Piotr Korytkowski. Wszyscy obecni na sesji radni (22 osoby) zagłosowali za przyjęciem tej propozycji. Dodajmy, że Rada Miasta jednogłośnie przyjęła też nazwę dla skweru przy ul. Poznańskiej – „Solidarności z Narodem Ukraińskim”. Zaproponował ją radny Krystian Majewski.

– Miasto założyło grupę na FB „Konin dla Ukrainy”, na www.konin.pl utworzono zakładkę „Konin dla Ukrainy”, gdzie dało przestrzeń instytucjom, mieszkańcom do umieszczania komunikatów czy np. – jak w przypadku przedsiębiorców –  do publikowania ogłoszeń o pracę dla obywateli Ukrainy.

– Dużą rolę odegrał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, który zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiadał za wsparcie finansowe i rzeczowe obywateli Ukrainy. Chodzi m.in. o obsługę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznawanych obywatelom Ukrainy, a finansowanych przez rząd. To m.in. pomoc dla uczniów, zasiłki na zakup żywności, środków czystości, odzieży, obuwia, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

W związku z rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie, w Koninie na ratuszu i budynku urzędu przy placu Wolności wywieszono ukraińskie flagi. To na znak solidarności z Ukrainą, gdzie ciągle trwa wojna, w której giną niewinni ludzie, a miasteczka i wsie są równane z ziemią.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: