Ruszają prace na placu Wolności!

Urząd Miejski w Koninie informuje, że w związku z rozpoczęciem prac w ramach realizacji zadania „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” zadanie 9 – Zielone Podwórko Miejskie – Rynek od dnia 22.05 br. wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu na placu Wolności. Rynek cały czas będzie przejezdny, ale będzie mniej miejsc parkingowych. Utworzony zostanie za to bezpłatny parking dla samochodów przy ul. Wodnej.

Etap I prac (22 maja-30 czerwca): na czas prowadzonych robót płyta placu Wolności zostanie całkowicie wygrodzona barierami panelowymi budowlanymi. Ruch będzie odbywał się – jak do tej pory – wokół placu Wolności (ulicami Wiosny Ludów i 3 Maja). Miejsca postojowe (ograniczona liczba) dostępne będą wyłącznie od strony wschodniej placu (tam, gdzie są restauracje). Od 22 maja kierowcy będą mogli korzystać z placu przygotowanego przez ZDM przy ul. Wodnej.

Etap II zakłada dodatkowo wykonanie niezbędnych przyłączy wykopem otwartym przez południowo-wschodnią część placu. Ruch będzie odbywał się łącznikiem przy Domu Zemełki lub w ul.Śliską.

Prosimy o stosowanie się do znaków drogowych i ostrożna jazdę w rejonie prowadzonych robót.

Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: