Rzućmy okiem na postęp prac…

Wzdłuż ul. Kleczewskiej stworzona będzie droga dla pieszych i rowerzystów o długości ok. 360 m.  Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, dostosowanie skrzyżowania Kleczewska-Aleje 1 Maja do infrastruktury rowerowej, wymianę sygnalizatorów świetlnych. Wartość inwestycji to ponad 730 tys. zł, z czego ponad połowę stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.
Prace są prowadzone w ramach projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III”.
Zobaczmy jak wygląda postęp prac.
Udostępnij na: