Sadzą, malują, rozmawiają. Konin – Agder razem na rzecz klimatu.

Sadzenie roślin przed KDK, malowanie muralu, debata, spotkania – m.in. taki jest program wizyty norweskiej delegacji z norweskiego Agder w Koninie. Norwegowie przyjechali w ramach współpracy z konińskimi Młodymi Ambasadorami Klimatu #MAK.

#MAK to projekt proekologiczny, który tworzą młodzi ludzie z konińskich szkół. Ma on na celu podnoszenie świadomości mieszkańców Konina w zakresie klimatu i budzenie w nich troski o naszą wspólną planetę, jak również zwiększenie udziału i zaangażowania młodzieży w życie miasta oraz ich wpływu na lokalną politykę klimatyczną. Jest realizowany przez Stowarzyszenie M-LAB w partnerstwie z samorządem Miasta Konina oraz Radą Hrabstwa Agder w Norwegii.

W ramach projektu Młodzi Ambasadorzy Klimatu w dniach 18-20 czerwca 2023 roku goszczą grupę młodzieży z Norwegii – przedstawicieli Młodzieżowej Rady Hrabstwa Agder. Celem wizyty jest integracja konińskiej młodzieży z młodzieżą z Agder, wymiana doświadczeń w zakresie działań klimatycznych oraz włączania młodzieży w kształtowanie polityk lokalnych, wzajemna inspiracja i zabawa, które zbudują solidny fundament pod dalszą współpracę.

W poniedziałek, 19 czerwca, młodzi ludzie malowali mural na siedzibie M-LAB, czyli bazy Młodych Ambasadorów Klimatu, sadzili rośliny na skwerze przed Konińskim Domem Kultury. Wzięli udział w młodzieżowej debacie klimatycznej na temat możliwości zwiększenia wpływu młodzieży na politykę klimatyczną pn. „Sztuka kompromisu klimatycznego: Balansowanie interesów dla zrównoważonej przyszłości”, a na koniec wspólnie m.in. z prezydentem Konina Piotrem Korytkowskim uczestniczyli w konferencji prasowej. Do Konina razem z grupą młodzieży Karsten Aust – doradca w Wydziale Międzynarodowym Rady Hrabstwa Agder i Solveig Vik – doradca ds. Młodzieży w Komisji Morza Północnego.

Młodzi Ambasadorzy Klimatu prowadzą kampanię na rzecz klimatu i inicjują dialog społeczny z mieszkańcami Konina w tym temacie, stosując różne środki przekazu. M.in. wystawę prac artystycznych „Rozdroża”, serię komiksową, spoty filmowe, debaty społeczne w formule Long Table czy interaktywny spektakl w formule Teatru Forum.

Jednym z ostatnich działań w ramach projektu MAK będzie Międzynarodowy Młodzieżowy Mityng Klimatyczny, które odbędzie online w dniu 20 września 2023 r. Uczestnikami Mityngu mają być młodzi aktywiści działający na rzecz klimatu na szerszą skalę lub w swoich lokalnych społecznościach, dorośli eksperci z Polski i zagranicy, władze samorządowe, radni, działacze organizacji pozarządowych, właściciele firm, rodzice, kadra pedagogiczna – osoby aktywnie zainteresowane tematem ochrony klimatu. Swoim patronatem objął to wydarzenie Rzecznik Praw Obywatelskich.

Udostępnij na: