Sędzia Anna Maria Wesołowska w Koninie

Prezydent Miasta Konina wspólnie z Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosili do Konińskiego Domu Kultury w Koninie na spotkania edukacyjne z sędzią i Społecznym Rzecznikiem Praw Dziecka – Anną Marią Wesołowską.  Tematem spotkań była zintegrowana profilaktyka w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny.

Ogółem zorganizowano cztery spotkania: dla uczniów klas VII/VIII szkół podstawowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek wychowawczych, pedagogów, psychologów, kuratorów, policjantów, studentów resocjalizacji i pedagogiki opiekuńczej, o 17.00 odbyło się trzecie spotkanie dla rodziców dzieci z grup ryzyka i wszystkich zainteresowanych tematyką. Dziś o godzinie 10.00 odbędzie się ostatnie spotkanie przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wziąłem udział w spotkaniu przeznaczonym dla pedagogów i specjalistów z branży, bardzo ciekawe i merytoryczne spotkanie, Anna Maria Wesołowska pomimo faktu, że orzeka już 42 lata zaskoczyła mnie i zapewne wielu zgromadzonych na sali słuchaczy swoją otwartością, chęcią uczenia się od dzieci, bo jak podkreślała wielokrotnie to właśnie one potrafią nas wiele nauczyć, przekazać co je boli, są papierkiem lakmusowym naszych błędów i wystarczy nauczyć się je słuchać i starać zmieniać się rzeczywistość, by nowe pokolenie nie popadało w samotność i uciekało w używki.

Spodziewałem się raczej wykładu doświadczonej sędziny, przekonanej o swej nieomylności, otoczonej kokonem swych sukcesów i doświadczeń. Było zgoła inaczej, Anna Maria Wesołowska jest świadoma niedoskonałości polskiego wymiaru sprawiedliwości i potrzeby jego otwarcia na społeczeństwo i młodych ludzi, zachęca i sama praktykuje uczestnictwo młodzieży w jawnych rozprawach sądowych, zachęca by dzieci już w wieku przedszkolnym odwiedzały komisariaty policji, sądy, uczyły się od małego, że przestrzeganie prawa jest bardzo ważne, a kto tego nie robi musi liczyć się z konsekwencjami. Zachęcała pedagogów do tworzenia kącików prawnych w instytucjach oświatowych, gdzie będą wywieszane prace dzieci z różnych tematów, przywołała niedościgniony wzór pedagoga, który poświęcił swoim podopiecznym wszystko co miał i poszedł z nimi na śmierć, choć nie musiał – Janusza Korczaka, który tworzył u siebie tzw. „skrzynki korczakowskie”, do których dzieci wrzucały anonimowo swoje problemy z którymi nie potrafiły sobie poradzić, pytania, wątpliwości czy skargi, a potem było to przerobione z całą grupą.

Jak wskazała Anna Maria Wesołowska kiedyś goniliśmy zachód w liczbie rozpadających się małżeństw, niestety już dogoniliśmy i tak jak tam rozpada się u nas co drugi związek, dzieci często są używane jako naboje w walce między rozstającymi się małżonkami, jeżeli dziecko jest gotowe emocjonalnie powinno być wysłuchane przez sędziego, by mógł podjąć dobrą decyzję, jak wspomniała sędzia ma przed sobą tylko papiery, a do mądrej decyzji potrzeba znać zdanie i potrzeby dziecka, niestety takich wysłuchań jest tylko 30%.

Będąc na wielu spotkaniach z dziećmi i młodzieżą te przekazywały jej swoje potrzeby i podczas wczorajszego spotkania sędzia Wesołowska ku zaskoczeniu wielu słuchaczy przekazała te potrzeby, na pierwszym miejscu pojawiło się „RODZICE NIE KŁÓĆCIE SIĘ”! Nasze dzieci oczekują spokoju w domu, by móc harmonijnie się rozwijać, żyć, kształcić. Niestety przez czasy w jakich przyszło nam żyć, pośpiech, stres, pogoń za karierą i pieniądzem, sami nie dajemy sobie rady emocjonalnie z tymi wyzwaniami i gotujemy naszym dzieciom piekło na ziemi, przez co one popadają często w różne trudne do zdiagnozowania choroby i dolegliwości.
Postarajmy się by w naszych domach pojawiło się więcej czasu na wspólne spędzanie czasu, relaks, to wszystko da naszemu dziecku siłę, by mogło się mierzyć z pokusą używek i dołączeniem do patologicznych grup, gdzie niby znajdzie zrozumienie i akceptację.

Podczas spotkania poruszono szereg ważnych tematów, nie sposób je wszystkie streścić, jedno jest pewne, to bardzo ważne, merytoryczne spotkania w których warto wziąć udział, Anna Maria Wesołowska ma pewien dar, potrafi zmusić słuchaczy do autorefleksji, uderzenia się we własną pierś i zastanowienia co mogę zmienić we własnym domu, by moje dziecko było szczęśliwe!

Udostępnij na: