Spotkanie w siedzibie MPEC-Konin

W poniedziałek, 20 września w siedzibie MPEC-Konin gościł Arkadiusz Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem wizyty było zapoznanie się z przebiegiem inwestycji: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” a także zwieńczenie procesu konstrukcji modelu finansowania tego bardzo ważnego dla miasta i jego mieszkańców zadania. Ostatecznie wartość inwestycji wynosi 60,6 mln zł brutto, z czego netto: 26,3 mln zł stanowi dotacja z NFOŚiGW, 15 mln pożyczka z NFOŚiGW, 4 mln zł z budżetu miasta Konina oraz 4,2 mln zł stanowią środki własne MPEC-Konin. Warto w tym miejscu dodać, że NFOŚiGW wspiera finansowo trzy realizowane obecnie przez MPEC-Konin inwestycje: „Przebudowę systemu ciepłowniczego miasta Konina”, „Przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczej miasta Konina” oraz „Budowę Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”. W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP – Leszek Galemba oraz Zastępca Prezydenta Miasta Konina – Paweł Adamów.

Źródło: MPEC-Konin Sp. z o.o.

Udostępnij na: