Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, warto wiedzieć!

5 stycznia 2023 roku w Kazimierzu Biskupim zorganizowano spotkanie dla sołtysów związane z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji i przewidzianymi w tym programie sporymi środkami finansowymi dla Wielkopolski Wschodniej z którego to programu mogą skorzystać nawet małe stowarzyszenia czy organizacje jak koła gospodyń wiejskich czy OSP. Przewidziano kameralne spotkanie dla kilkunastu osób, jednak zainteresowanie było większe i była konieczność dostawienia krzeseł dla większej ilości gości.
Wiele ciekawych inwestycji będzie mogło być realizowanych z tych środków, takich jak rekultywacja i zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych, zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych na terenach pokopalnianych, co powinno nas mocno zainteresować w temacie wysychających jezior w naszych okolicach, jezior które znamy z naszego dzieciństwa, wspominamy z sentymentem spędzone tam miłe chwile i z łzami w oczach patrzymy na ich wysychanie! Istnieje także możliwość rozbudowy z tych środków infrastruktury do ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych, rozbudowa tras rowerowych, wspierane będą działania na rzecz integracji transportu zbiorowego, co istotne będzie dla mieszkańców mniejszych miejscowości, zwłaszcza nastolatków i osób starszych, które często ulegają wykluczeniu komunikacyjnemu. Będą również przeznaczone środki wspierające OZE, gruntowną termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych. Wspierane będą także działania strategiczne polegające na tworzeniu nowych miejsc pracy jak fabryka modułów chłodzących do PC i centrum kompetencyjne pomp ciepła oraz budowa linii produkcyjnej do seryjnej produkcji pojazdów wodorowych, obie inwestycje miałyby powstać w ZE PAK, oby z fazy planowania weszły w fazę realizacji i dały tak potrzebne w naszym regionie miejsca pracy, ściągając przy okazji do Konina specjalistów z różnych branż.
Temat jest bardzo rozległy i ciekawy, co pokazała dzisiejsza frekwencja na spotkaniu, po profesjonalnej prezentacji przeprowadzonej przez Macieja Sytka, Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, przyszedł czas na ożywioną dyskusję i pytania przybyłych gości, co pokazało jak wielu z nas dostrzega szanse związane ze środkami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej, to niebagatelna kwota 415 mln euro, która będzie miała ogromny wpływ na nasze życie i poprawę jego jakości!
Poseł Tomasz Piotr Nowak i prezes Maciej Sytek zachęcają do kontaktu, służą pomocą w biurze poselskim lub ARR, jeżeli chcecie by odwiedzili Was w siedzibie Waszego stowarzyszenia czy organizacji to chętnie przyjmą Wasze zaproszenie i zorganizują spotkanie informacyjne.
Udostępnij na: