Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży DREWS już otwarte (ZDJĘCIA).

W poniedziałkowe południe (5 września) otwarto uroczyście Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży DREWS. Mieści się ono na siódmym piętrze hotelu Konin i skierowane jest do młodych mieszkańców naszego miasta. Centrum mogło powstać w wyniku znakomicie układającego się partnerstwa publiczno-prawnego pomiędzy liderem projektu Agnieszką Drews i partnerem – Miasto Konin. Dofinansowanie pochodzi z funduszy unijnych. Bardzo mocno projekt wsparła firma Granges, finansując remont hotelowe piętra, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych do nowych zdań.

Tuż przed przecięciem symbolicznej wstęgi prezydent Konina Piotr Korytkowski bardzo mocno podkreślił wagę projektu.

– To konieczne wsparcie dla dzieci i młodzieży. Cieszę się, że ten projekt, który był planowany, doszedł do skutku. Jestem pod wrażeniem, w jakim tempie zostały przygotowane te pomieszczenia. Projekt jest na kilka lat, ale biorąc pod uwagę potrzeby, mam nadzieję, że będzie przedłużony. Liczę, że wśród radnych będzie pozytywna opinia o tym miejscu.

– Tego miejsca na mapie Konina brakowało – dodał Witold Nowak, zastępca prezydenta miasta, odpowiedzialny na kwestie społeczne. – Wiemy jak bardzo poradnia psychologiczno – pedagogiczna jest obłożona pracą. Jakie są potrzeby w tym zakresie. Wiemy także o nowym rozporządzeniu ministra edukacji, którego nie jesteśmy w stanie wypełnić ze względu na braki kadrowe. Takiego miejsca brakowało, gdzie w dobrych warunkach, w atmosferze intymności, można będzie udzielić wsparcia młodym ludziom.

O stałym wsparciu i patronacie nad projektem radnych Konina zapewnił wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina Zenon Chojnacki, który podzielał opinie obu prezydentów.

Projekt realizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. Wszystkie działania Centrum skierowane są do dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcenia się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, a także ich rodzin lub opiekunów prawnych. Wsparcie udzielane przez ŚCZP ma charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb odbiorców.

Rocznie Centrum będzie mogło udzielić wsparcia około 200 osobom. W Centrum działać będą poradnie psychiatryczne i psychologiczne, psychoterapia indywidualna i rodzinna, psychoterapia grupowa, terapia pedagogiczna, działania środowiskowe. Także oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci – 15 miejsc – farmakoterapia i psychoedukacja, psychoterapia indywidualna i grupowa. Pobyt jednego dziecka może trwać do 3 miesięcy. Personel placówki to m.in. specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuci, fizjoterapeuta, dietetyk, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, pedagog, psycholog kliniczny, pielęgniarka.

źródło: Miasto Konin

Udostępnij na: