Startuje kolejna edycja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozpoczyna się następna edycja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego! Mieszkańcy Konina, zgodnie z Regulaminem KBO, mogą składać swoje projekty od 1 do 31 marca 2023 roku.
Wnioski będzie można składać osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1 – Biuro Obsługi Interesanta w godzinach od 7:30 do 15:30. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną muszą również dotrzeć do urzędu najpóźniej 31 marca do godz. 15:30.
Można będzie również (do północy 31 marca) składać wnioski drogą elektroniczną – poprzez eportal.kosit.konin.eu.
Wniosek jest dokumentem w formie papierowej składanym na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 1) do Regulaminu „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” dostępnym na stronie www.konin.pl oraz www.kbo.konin.pl (w zakładce „Regulamin KBO/Formularze”) lub dokumentem elektronicznym złożonym przez portal e-Usług Urzędu Miejskiego w Koninie dostępnym pod adresem https://eportal.kosit.konin.eu/Katalog_e_uslug w zakładce „partycypacja społeczna”.
Zgodnie z Uchwałą Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku wnioski dzielimy na:
– małe do wartości 99.999,99 zł,
– duże od wartości 100.000,00 zł do 1.000.000,00 zł.
Zapraszamy do składania wniosków!

Udostępnij na: