Szansa na pieniądze dla Konina!

– Jak wiecie, potrafimy skutecznie sięgać po pieniądze z różnych funduszy zewnętrznych i dzięki nim zmieniać nasze miasto.
Mamy zamiar robić to nadal, tym razem dodając jeszcze jedno źródło finansowania – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.
Program został oficjalnie rozpoczęty! Wspólnie z Katarzyną Rejniak – zastępcą kierownika Wydziału Rozwoju i Inwestycji – uczestniczyliśmy w konferencji w Warszawie. Podczas niej usłyszeliśmy o idei oraz szczegółach wsparcia, z którego już wkrótce będą mogły skorzystać polskie miasta – napisał na swoim fanpage Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski.

Środki przyznane Polsce na lata 2023-2029, zostaną rozdzielone między dwa kluczowe programy:
Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast: skoncentrowany na wsparciu rozwoju średnich miast.
Program Badania Naukowe i Innowacje: skupiający się na wzmocnieniu współpracy badawczej i rozwoju innowacji.
Nabory rozpoczną się w I i II kwartale 2024 roku.

Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast finansowany jest z funduszy szwajcarskich. Dowiedz się więcej:  bit.ly/ProgramRozwojuMiast

Udostępnij na: