„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina”- ruszył nabór wniosków

Urząd Miejski w Koninie informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. rozpocznie się nabór wniosków do udziału w przedsięwzięciu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” w 2022 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 60.000 zł, w tym 24.000 zł (40%) pochodzi z WFOŚiGW.
W ramach projektu Miasto Konin  pomoże właścicielom nieruchomości położonych na jego terenie w pozbyciu się niebezpiecznych płyt cementowo-azbestowych. Projekt zakłada bezpłatny odbiór wyrobów azbestowych z nieruchomości oraz ich transport i przekazanie do miejsca unieszkodliwienia – na odpowiednie składowisko.
Wnioski należy składać Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, Pl. Wolności 1, 62-500 Konin lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2, 62-500 Konin. Wnioski rozpatruje się wg kolejności wpływu do momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację przedsięwzięcia.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie oraz pod numerami telefonu (63) 240-13-50 lub (63) 240-13-55.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

 

Udostępnij na: