Warto inwestować w infrastrukturę dla rowerzystów!

Wzdłuż ul. Kleczewskiej droga dla pieszych i rowerzystów o długości ok. 360 m już cieszy miłośników rowerowych eskapad, cieszymy się i czekamy na więcej, Konin i okolice aż się proszą o bezpieczne trasy rowerowe, ale nie od razu Kraków zbudowano.
Zakres robót objął przebudowę nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, dostosowanie skrzyżowania Kleczewska-Aleje 1 Maja do infrastruktury rowerowej, wymianę sygnalizatorów świetlnych. Wartość inwestycji to ponad 730 tys. zł, z czego ponad połowę stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Prace prowadzono w ramach projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III”.
Udostępnij na: