Współpraca konińskiej policji z ZDM w Koninie

Dziś Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski i Komendant Komendy Miejskiej Policji mł. insp. Mariusz Jaworski podpisali porozumienie w sprawie współpracy Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz Zarządu Dróg Miejskich w Koninie w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zakres współpracy określony w porozumieniu dotyczy m.in.:
– wymiany informacji odnośnie sytuacji na drogach, lokalizacji miejsc szczególnie niebezpiecznych, zdarzeń drogowych oraz innych utrudnień w ruchu drogowym,
– podejmowania działań zmierzających do eliminacji czynników wpływających na powstawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– analizy stanu bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu na drogach.

Źródło: Konin. Tu płynie energia

Udostępnij na: