Z XXXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Powiat koniński ma budżet na 2023 r. To trudny plan na trudne czasy. W trakcie roku będzie wymagał modyfikacji.

Radni powiatu konińskiego spotkali się 29 grudnia na trzydziestym ósmym i zarazem ostatnim posiedzeniu w tym roku. Przyjęli wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały oraz zgłoszone przez zarząd powiatu autopoprawki. Zatwierdzili też przyszłoroczne plany pracy rady i jej komisji.

Koniec roku to jednak przede wszystkim czas uchwalania budżetów na kolejne miesiące. Obrady przyniosły, więc rozstrzygnięcia dotyczące najważniejszych dokumentów finansowych powiatu. Radni przyjęli wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2040, a następnie budżet powiatu na 2023 r.

Przyszłoroczny budżet powiatu konińskiego zakłada dochody na blisko 121,4 mln zł, natomiast wydatki w kwocie ponad 143,7 mln zł. Według starosty Stanisława Bielika plan finansowy w wypracowanym kształcie jest trudny i stawia przez samorządem duże wyzwania. Z uwagi na obecną sytuację finansową w samorządach, opracowanie budżetu na przyszły rok było wyjątkowo trudne. Zdecydowanie niższe dochody (np. prawie 7 milionów mniej z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych) musiały odbić się na planie wydatków, szczególnie bieżących. Praktycznie wszystkie ujęte w planie finansowym wydatki odbiegają od potrzeb zgłoszonych przez komórki urzędu i jednostki powiatu. Ograniczenia te nie dotyczą tylko oświaty i drogownictwa, ale też promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy też organizacji różnych imprez kulturalnych. I chociaż wielkością są zbliżone do wydatków tegorocznego budżetu, to za sprawą wysokiej inflacji, zadań możliwych do zrealizowania będzie zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich – mówił starosta.

Mimo trudnego budżetu powiat zamierza kontynuować w 2023 r. zadania inwestycyjne za ponad 40 milionów, w tym duże projekty drogowe za ok. 36 milionów złotych. – W mijającym roku realizowaliśmy ponad 30 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 70,2 mln zł, na które pozyskaliśmy dofinansowanie wynoszące blisko 47,9 mln zł. W 2022 r. 18 z nich zakończyliśmy. Złożyliśmy też 5 wniosków do Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg, a całkowita wartość kosztorysowa tych inwestycji wynosi 42, 6 mln złotych. Aktualnie czekamy na ich rozpatrzenie. Jesteśmy też gotowi do aplikowania o kolejne środki z budżetu krajowego czy funduszy europejskich. Mamy w planach realizację zadań inwestycyjnych na drogach: Posoka – Świątniki, tzw. południowej obwodnicy Kleczewa, Lisiec Wielki – Nowy Świat, w Barczygłowie (gm. Stare Miasto), Przyjma – Lubiecz, a także budowy chodników m.in. przy drogach Sompolno-Biele i Budzisław Kościelny – Nieborzyn, czy przebudowę mostu w Rudzicy – powiedział Stanisław Bielik.

Starosta odniósł się także do planów kredytowych powiatu – Nawet jeżeli zaciągniemy kredyt w wysokości 10,7 mln zł, to zadłużenie powiatu na koniec 2023 r. wyniesie 24,8 mln zł i będzie niższe niż na początku obecnej kadencji, kiedy to wynosiło 25,1 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane na pokrycie deficytu oraz spłatę rat kapitałowych i pozwolą nam planować nowe inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.

Na koniec swojego wystąpienia przewodniczący zarządu poprosił radnych o zgodną współpracę w nadchodzącym roku. – Niezależnie od przynależności politycznej i głoszonych poglądów, przepracujmy ten 2023 rok konstruktywnie i efektywnie, pokazując, że najbardziej leży nam na sercu rozwój powiatu i dobrobyt jego mieszkańców – zaapelował starosta.

Projekt budżetu powiatu konińskiego na 2023 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje rady, a także uzyskał akceptację klubów: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prawa i Sprawiedliwości oraz Naszego Powiatu. Uchwała budżetowa została podjęta 18 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i 5 „wstrzymujących się”.

 

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: