Za błędy państwowej firmy przyjdzie zapłacić nam – Mieszkańcom Konina!

Szanowni Państwo,
za błędy państwowej firmy przyjdzie zapłacić nam – Mieszkańcom Konina.
Działanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie polegające na bezprawnym blokowaniu wejścia w życie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków spowoduje, że będziemy zmuszeni nam uzupełnić różnicę w opłatach, które były naliczane według taryf z 2018 roku a nie wg bezprawnie zablokowanych przez PGW Wody Polskie stawek z czerwca 2021 r.
Należy podkreślić, że bezprawne działanie PGW Wody Polskie zostało potwierdzone przez wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2022 roku.
Wobec tego zwracam się pismem do ministra Marka Gróbarczyka – pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej w celu wyjaśnienia nieakceptowalnego przebiegu postępowania Wód Polskich.
Chaotyczne i bezprawne działania Wód Polskich spowodowało daleko idące konsekwencje dla Mieszkańców Konina, jak i dla spółki komunalnej PWiK sp. z o. o., która od kilku tygodni podejmowała wszelkie możliwe działania, aby uchronić mieszkańców przed konsekwencjami błędów państwowej firmy.
Nie ma mojej zgody na to, aby niekompetencja i brak poszanowania prawa przez organy państwowe powodował negatywne konsekwencję dla obywateli naszego miasta. Liczę na jasne stanowisko ministra w tej sprawie – napisał na swoim fanpage Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski.
Udostępnij na: