Zakończono kwalifikację wojskową w powiecie konińskim

Powiat koniński podsumował tegoroczną kwalifikację wojskową. Stawiło się na nią 674 poborowych.

Celem kwalifikacji wojskowej jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w polskim wojsku. Każdego roku armia wzywa do stawienia się przed komisjami lekarskimi, aby sprawdzić, kto w razie zagrożenia byłby zdolny podjąć służbę i w jakich formach obrony.

W powiecie konińskim, wezwanie takie otrzymało w tym roku 686 osób z rocznika podstawowego, tj. urodzonych w 2003 roku. Wojsko upomniało się też o 22 kobiety, które ukończyły lub kontynuują naukę na preferowanych przez armię kierunkach, a także o 50 mężczyzn z roczników starszych, którzy zostali wcześniej uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej lub nie posiadali w ogóle orzeczenia ustalającego zdolność do służby.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa przebiegała bez zakłóceń. Zarówno w grupie 19-latków, jak i wśród kobiet frekwencja wyniosła 96 %. Gorzej wyglądało stawiennictwo osób z roczników starszych, które osiągnęło poziom 32 %. Jako najczęstszą przyczynę usprawiedliwionej nieobecności podawano pobyt poza granicami kraju. Złożono tylko jeden wniosek o doprowadzenie kwalifikowanego rzez policję – informuje Adrianna Głąbicka z Biura Spraw Obronnych w konińskim starostwie.

W tym roku, Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Koninie przebadała łącznie 674 mieszkańców powiatu. Za zdolnych do odbywania służby wojskowej oraz pełnienia takiej służby poza granicami kraju, komisja uznała 555 mężczyzn z rocznika podstawowego i 11 z roczników starszych. Kategorię „A” otrzymało też 19 kobiet. Za całkowicie niezdolnych do służby wojskowej uznano 26 badanych, jedną osobę zakwalifikowano jako czasowo niezdolną do czynnej służby wojskowej, a 59 – jako niezdolne do odbywania służby w czasie pokoju. Na dodatkowe badania skierowano 70 osób. W 49 przypadkach dotyczyły one konsultacji okulistycznej, a w 4 – internistycznej. Kolejnych 16 osób skierowanych zostało do poradni zdrowia psychicznego oraz jedna – do laryngologicznej.

Koordynatorem kwalifikacji wojskowej w powiecie konińskim było Biuro Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Koninie.

 

Źródło: Marta J. Bagrowska Powiatowy rzecznik prasowy

Udostępnij na: