Zapraszam na jesienny spacer do parku

Wrześniowa pogoda kusi i zachęca do spacerów, warto się wybrać do naszego parku miejskiego i przywitać się ze zwierzakami…

Koninianie od wielu pokoleń związani byli z naszym parkiem i kochali spędzać tu wolny czas, spacerując i wypoczywając całymi rodzinami, znacie historię naszego parku?

W 1832 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Jana Rucińskiego założono na tzw. piaskach na obszarze położonym na zachód od zwartej zabudowy miejskiej na piaszczystych wydmach zagajnik za przedmieściem Borzętowem. W tym okresie zabudowania nie sięgały jeszcze terenu obecnej ulicy Kilińskiego. Jedenaście lat później zagajnik staraniem urzędników miejskich zamieniono na park miejski wykorzystując obowiązek szarwarku czyli obowiązkowych robót publicznych dla mieszkańców. Zbudowano altankę, ławki i kanapy z darniny, zalesiono piaski, dzięki czemu zatrzymano piasek zasypujący wcześniej ogrody warzywne mieszkańców. Do 1846 roku powiększono teren parku potocznie nazywanego ogrodem spacerowym do około 9 hektarów, a dziewiętnaście lat później w roku 1865 park rozrósł się do powierzchni 26 hektarów. Znacząco zwiększono różnorodność drzewostanu, a park stał się stałym i modnym miejscem do popołudniowych i niedzielnych spacerów mieszkańców Konina. W 1847 roku postanowiono zatrudnić na stałe ogrodnika miejskiego. Kolejny przełom nastąpił w 1920 roku, kiedy to zaczęto planowe tworzenie parku na obszarze około 6 hektarów, zbudowano altanę modrzewiową i muszle koncertową. W tym okresie park utrzymywany był ze składek bogatych mieszkańców naszego miasta. Istotnym problemem były powodzie zalewające Konin i park miejski.

Udostępnij na: