Zapraszam Was na wycieczkę do ciepłowni geotermalnej

Zapewne wielu z Was interesuje się budowaną na wyspie Pociejewo konińską ciepłownią geotermalną, 7 grudnia przedstawiciele konińskich mediów zostali zaproszeni do odwiedzenia tego ciekawego miejsca, przyjrzyjmy się więc tematowi.

Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie w zakresie branży budowlanej jest na ukończeniu. Wykonano zakres prac wykończeniowych części zewnętrznej i wewnętrznej budynku oraz zakres instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ogrzewania. Zrealizowano zewnętrzną infrastrukturę techniczną wraz z drogą i chodnikami. Zrealizowano również prace związane z nasadzeniami oraz placem technicznym w rejonie otworów Konin GT1 i GT-3. Jednocześnie w budynku wykonano próby ciśnieniowe układu technologicznego rurociągów geotermalnych i wody sieciowej, a także układów elektrycznych i automatyki przemysłowej. A co najważniejsze: powstała podziemna sieć rurociągów fizycznie łączących otwory GT-1 i GT-3 z budynkiem ciepłowni, przez co przyszły obieg wody geotermalnej został zamknięty.

Koszt budowy ciepłowni to blisko 66,5 miliona złotych, z czego 26, 3 miliona złotych stanowi dofinansowanie unijne, 18 milionów to pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie, a 4 miliony dało Miasto Konin.

Podczas briefingu prasowego Sławomir Lorek, Prezes MPEC-Konin, przypomniał, że planowo inwestycja powinna zostać zakończona z końcem lipca mijającego roku, niestety wynikły problemy przez które ten termin się wydłuży do końca czerwca 2024 roku.

Na potrzeby budowy ciepłowni został przygotowany projekt robót geologicznych w 2018 roku, był on ważny 5 lat, do 23 maja tego roku. Konieczne było opracowanie nowego projektu dającego zielone światło do kontynuacji prac. W sierpniu 2023 roku na placu budowy pojawiła się wiertnia mająca wyczyścić otwór GT-3 w celu uzyskania parametrów z projektu, niestety pomimo wielu prób nie udało się uzyskać zakładanych parametrów zatłaczania, wtedy rozpoczęło się szukanie przyczyny. Okazało się, że podczas osadzania filtra pojawiła się anomalia pomiarowa, będąca skutkiem awarii systemu kontrolno-pomiarowego i filtr został osadzony 10 m niżej niż powinien! Prowadzono różne czynności by poprawić parametry do założonych, niestety się to nie powiodło.

W telegraficznym skrócie wygląda to tak, że wykonawca wziął na siebie całą odpowiedzialność za błędne osadzenie filtra i konieczność ponownego osadzenia filtra na wymaganej głębokości. Podpisano stosowny aneks, błąd aparatury pomiarowej będzie kosztował wykonawcę sporo pieniędzy, bo koszt zamówionego nowego filtra wraz z całą operacją może opiewać na kwotę w granicach 3-4 milionów złotych. Dla nas jako mieszkańców Konina jest ważne to, że tymi dodatkowymi kosztami nie zostanie obciążona nasza spółka miejska. Niestety nastąpiło opóźnienie skutkujące tym, że ciepłownia geotermalna nie została wpięta do systemu w tym sezonie grzewczym, nastąpi to w kolejnym i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem będzie trzecim źródłem ciepła, co powinno skutkować obniżeniem rachunków dla odbiorców konińskiego ciepła systemowego.

Mam nadzieję, że dołączycie do mnie i wspólnie będziemy trzymać kciuki za pomyślny finał, pamiętając jednocześnie, że każde roboty geologiczne są obarczone sporym ryzykiem.

Udostępnij na: