Goście w MZGOK

12 lipca MZGOK Sp. z o. o. gościło radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, członków Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przewodniczącym Henrykiem Szymańskim oraz pracowników urzędu marszałkowskiego. W tym dniu odbywało się wyjazdowe posiedzenie poświęcone realizacji Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami (WPGO).
W programie posiedzenia przewidziano zwiedzanie MZGOK, ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Obejrzenie instalacji poprzedziło spotkanie z Prezesem Zarządu Henrykiem Drzewieckim, który przedstawił działalność spółki oraz jej zamierzenia inwestycyjne. Goście wizytujący zakład byli pod dużym wrażeniem działalności naszej spółki miejskiej, co wyrazili w słowach uznania i doceniając starania dla mieszkańców i środowiska.

Źródło: MZGOK Sp. z o. o.

Udostępnij na: