Konkurs z okazji Światowego Dnia Środowiska!

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska!

Z tej okazji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie ogłasza Konkurs pn. „Woda w środowisku”. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką. Praca powinna ukazywać jak w otoczeniu Uczestnika Konkursu dba się o środowisko naturalne z szczególnym uwzględnieniem ochrony zasobów wody pitnej.

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół podstawowych z Konina i gmin sąsiadujących.
Szczegóły znajdują się w treści Regulaminu – pobierz tutaj

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu w formie pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

Udostępnij na: