Niezwykły dar dał uśmiech dzieciom z Ukrainy

Dom Pomocy Społecznej w Koninie dał schronienie uchodźcom wojennym z Ukrainy, jest to nowe i ciekawe doświadczenie dla personelu, gdyż dzieci rozświetliły swoją energią miejsce w którym do tej pory gościli Seniorzy.
11 kwietnia z prezentami odwiedził DPS Mirosław Jonas – Komendant Hufca Pracy w Koninie, który ofiarował 15 kompletów pościeli i 12 plecaczko-poduszek dla najmłodszych gości.
Ta wizyta i prezenty dzięki którym na twarzach małych gości pojawił się uśmiech jest pokłosiem współpracy konińskiego MOPR-u z hufcem.
Ogromne brawa dla uczącej się w hufcu młodzieży za ich pracę, którą wywołali uśmiech i nadzieję, że na świecie wciąż są dobrzy ludzie i nadzieja, że uda się nam wspólnie choć w małym stopniu równoważyć zło czynione u naszych wschodnich sąsiadów przez rosyjskich oprawców.

Źródło: fanpage Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Udostępnij na: