Ośmioklasowe Koedukacyjne Filologiczne Gimnazjum Żydowskie

Gimnazjum Towarzystwa Żydowskiej Szkoły Średniej w Koninie działało w okresie międzywojennym. Jego rejestracja w kuratorium nastąpiła 18.11.1918 r. pod nazwą Ośmioklasowe Koedukacyjne Filologiczne Gimnazjum Żydowskie z językiem wykładowym polskim i hebrajskim, a otwarcie – w 1919 roku.

Pierwszym dyrektorem placówki został Aleksander Rusak (radny z Łodzi), po nim: Samuel Głogowski, Pauer, Leopold Infeld, Jan Lipszyc. Początkowo uczęszczało 200 uczniów, a od 1924 r. – poniżej 80.

Od stycznia 1921 r. uczniowie wydawali polsko-hebrajską „Gazetkę Szkolną”. Działały organizacje uczniowskie: Bratnia Pomoc i Uczniowska Myśl. Około 80% absolwentów zdawało maturę, a część z nich kontynuowała edukację w Polsce i za granicą.

W 1926 r. miało 40 uczniów i 38 uczennic. Nie posiadało praw gimnazjum państwowego. Siedziba znajdowała się przy ul. Wodnej, a personel tworzyli wówczas:

  • Bardasch Elza (ur. 1899) – matematyka;
  • Goldblatt Mania (ur. 1899) – język polski, historia;
  • Lipszyc Jan (ur. 1885) – dyrektor, język polski;
  • Polisiuk Jakub (ur. 1899) – język niemiecki;
  • Reiss Mina (ur. 1899) – fizyka, matematyka;
  • Urech Ludwik (ur. 1897) – łacina;
  • Weinberg Naftali (ur. 1892) – język hebrajski, religia;
  • Werber Samuel (ur. 1899) – język niemiecki.

Szkołę zamknięto w 1928/1929 r., głównie z powodu złej kondycji finansowej konińskiej gminy żydowskiej. Ponowne otwarcie nastąpiło w roku 1938.

Bibliografia

  • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 178.

Źródło: sztetl.org.pl

Udostępnij na: