Podsumujmy remont w Sortowni MZGOK

Przestój instalacji Sortowni i duży zakres modernizacyjny został wywołany przeprowadzeniem inwestycji dot. dostawy i montażu nowych urządzeń dla Sortowni. Wykonawca tego zadania został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego, w którym wygrała firma LUXOR – MASZYNY DO ODPADÓW Jerzy Panasiuk z Lublina. Koszt inwestycji wyniósł 2 999 355,00 zł brutto. W zakresie przedmiotu umowy było dostarczenie i montaż tzw. linii do prasowania odpadów, w której skład wchodzą: przenośnik taśmowo-łańcuchowy, przenośnik taśmowo-rolkowy, prasa belująca. Zgodnie z umową Wykonawca miał 10 miesięcy na realizację zadania, w tym na montaż dysponował 10 dniami, w których instalacja Sortowni była w stanie postoju. Wykonawca podjął montaż we wcześniejszym terminie, gdzie przez 10 dni zdemontował wysłużone urządzenia i w to miejsce zamontował nowy ciąg odpowiadający za prasowanie odpadów. Przedmiot umowy został zrealizowany terminowo i w tej chwili Sortownia może cieszyć się nowymi przenośnikami i nową prasą. Inwestycja została zrealizowana ze względu na nadmierne wysłużenie wcześniej eksploatowanych urządzeń. Nowa prasa charakteryzuje się większą wydajnością i wyższym poziomem bezpieczeństwa poprzez zastosowanie dodatkowych systemów dbających o bezpieczeństwo pracowników obsługujących nowe urządzenia.

W czasie przestoju Sortowni spowodowanej montażem nowych urządzeń, pracownicy Sortowni wykonali we własnym zakresie wiele prac remontowych i konserwacyjnych. Prace te dot. m.in.: modernizacji odwodnienia liniowego hali Sortowni, naprawy murów oporowych boksów magazynowych, naprawy orynnowania hali, naprawa podzespołów ciągu sortowniczego (bębny przenośników taśmowych, wymiana łożysk, wymiana rolek podporowych, montaż nowych uszczelnień przenośników, itp.), czyszczenia kanałów technologicznych, mycia i odkażania kabin sortowniczych, odświeżania i malowania ciągów komunikacyjnych, malowania lamperii, oczyszczenia i zabezpieczenia skorodowanych elementów urządzeń Sortowni. Zakres prac był bardzo szeroki jednak dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników Sortowni i dobrej współpracy z Wykonawcą zadania dot. montażu nowych urządzeń, wszystkie prace zostały zrealizowane z należytą starannością i w terminie.

Za udzielenie informacji dziękuję Dariuszowi Cieplińskiemu, Kierownikowi Sortowni MZGOK Sp. z o. o. w Koninie, w artykule wykorzystano zdjęcia z przeprowadzanych prac remontowych autorstwa Szymona Kocioruby oraz zdjęcia własne.

Udostępnij na: