Z brakiem akceptacji rady spotkała się uchwała w sprawie deklaracji dotyczącej wysokości udziału finansowego Powiatu Konińskiego w kosztach wkładu własnego do projektu pn. „Budowa linii kolejowej Turek – Konin”.

Radni Powiatu Konińskiego obradowali pierwszy raz po wakacyjnej przerwie.  Po zrealizowaniu siedemnastu punktów programu posiedzenia decyzją Przewodniczącej Rady sesja została

Czytaj dalej